Serieuze Zaken®

Creatief bureau voor belangrijk werk

Privacy
policy

Deze website is eigendom van Serieuze Zaken.

Serieuze Zaken (BTW BE 0883.371.377) is gevestigd in Stationsstraat 16/2, B-9220 Hamme en steeds bereikbaar via kantoor@serieuzezaken.be. Binnen de kantooruren kunt u ons ook bereiken op +32 52 729 002.

Door onze website te bezoeken gaat u uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle inhoud van onze website waaronder, maar niet beperkt tot geregistreerde handelsnamen en logo’s, ontwerpen, informatie, product- en bedrijfsnamen, teksten, foto’s en video’s is exclusief eigendom van Serieuze Zaken of rechthebbende derden en zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten. Elke herpublicatie, gehele of gedeeltelijke reproductie, distributie, exploitatie of andere verspreiding ervan zonder de toestemming van Serieuze Zaken of de derde-rechthebbende, is verboden.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hij is niet aangepast aan specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk of professioneel advies voor de gebruiker.

Serieuze Zaken zorgt ervoor dat de ter beschikking gestelde informatie juist, nauwkeurig en volledig is. Indien de verstrekte informatie ondanks onze inspanningen toch onjuistheden zou bevatten of indien specifieke informatie op onze website niet beschikbaar is, zal Serieuze Zaken dit zo spoedig mogelijk trachten te verhelpen. Serieuze Zaken is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie op onze website. De inhoud van onze website, inclusief hyperlinks, kan te allen tijde zonder aankondiging of voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of uitgebreid. Serieuze Zaken geeft geen garanties voor de correcte werking van de website en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor defecten of tijdelijke onbeschikbaarheid van onze website of voor enige vorm van schade die kan optreden als gevolg van de toegang tot of het gebruik van onze website.

De website kan hyperlinks of indirecte verwijzingen naar websites van derden bevatten. Het opnemen van links naar dergelijke websites betekent niet dat Serieuze Zaken enige informatie of materiaal op die websites onderschrijft. Serieuze Zaken verklaart uitdrukkelijk dat zij geen controle heeft over de inhoud of andere eigendommen van dergelijke websites en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of eigendommen daarvan of enige andere schade als gevolg van het gebruik van dergelijke websites.

Privacybeleid

Serieuze Zaken houdt zich aan een strikte privacy policy. We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens op een correcte, veilige en transparante manier, steeds in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, EU 2016/679) die van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Serieuze Zaken (BTW BE 0883.371.377) is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens. Wij zijn gevestigd in Stationsstraat 16/2 B-9220 Hamme en steeds bereikbaar via kantoor@serieuzezaken.be. Binnen de kantooruren kunt u ons ook bereiken op +32 52 729 002.

Hoewel de meeste informatie op onze website beschikbaar is zonder persoonsgegevens te verstrekken, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met ons klantenbeheer en onze webshop, we delen uw persoonlijke gegevens nooit met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker ook het recht op toegang tot en rectificatie van zijn eigen persoonsgegevens. Dit kan door een schriftelijke aanvraag te sturen naar Serieuze Zaken, Stationsstraat 16, B-9220 Hamme of via e-mail op kantoor@serieuzezaken.be.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze website is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval betwisting of geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen tijdens uw bezoek aan onze website. Ze bevatten tekstuele informatie zoals bijvoorbeeld taalvoorkeur en surfgedrag, maar zorgen er ook voor dat onze website naar behoren werkt. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan niet worden gebruikt om uw activiteit op andere websites te tracken. Alle niet-essentiële cookies zijn bij aanvang van uw bezoek aan onze website uitgeschakeld tenzij u daar anders over beslist, maar dat kan enige invloed hebben op de functionaliteit van onze website. Als u niet wil dat onze website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser daartoe configureren (consulteer daarvoor de helpfunctie van uw browser) of gebruik maken van de cookiebanner op onze website.

Op onze website gebruiken we verschillende categorieën cookies:

1. Essentiële cookies

Dit zijn louter functionele cookies die uw browser toestaan onze website weer te geven. Het is niet mogelijk om het plaatsen van deze cookies te weigeren, zonder deze cookies zou onze website slechts beperkt of zelfs helemaal niet kunnen werken.

2. Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen (anonieme) informatie over uw bezoek aan onze website, zoals de duur van uw bezoek en welke pagina's worden bekeken. Dankzij deze resultaten kunnen we onze website blijven verbeteren voor een betere gebruikservaring. Serieuze Zaken is niet verantwoordelijk en heeft geen controle over hoe Google met uw persoonsgegevens omgaat. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

3. Marketingcookies

Marketingcookies komen van derden als Google en Facebook. Ze volgen uw surfgedrag om aan de hand daarvan een gebruikersprofiel op te stellen om gepersonaliseerde advertenties, aanbiedingen en dergelijke te tonen. Op dit moment gebruiken we bij Serieuze Zaken geen cookies van deze categorie.

Dit is een gedetailleerd overzicht van alle cookies die op onze website worden gebruikt:

serieuze_zaken_session
XSRF-TOKEN
cookieGdpr
cookieSettings